Re-integratie

recovery

Re-integratie bij langdurige ziekte

Bodyspeech kan van dienst zijn bij overleg met de langdurig zieke werknemer en met het opstellen van een re-integratieplan na diens langdurige ziekte (KB 24 november 2016 voorziet in een re-integratietraject op maat dat beoogt langdurig arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden naar tijdelijk of definitief aangepast of ander werk).

Wend u tot Bodyspeech voor de re-integratiebegeleiding van uw langdurig arbeidsongeschikte werknemer.  Wij kennen de wetgeving en zijn gespecialiseerd in begeleiding en coaching.