Coaching

Bodyspeech kan je werknemer op verschillende manieren iets bij brengen :  via framing (iets vertellen), training (kennisoverdracht), mentoring (het delen van ervaringen) en coaching.

Coaching is het proces waarbij iemand optreedt als een gids die een andere persoon uitdaagt zijn potentieel te realiseren.  Coaching is namelijk bedoeld om een individu ertoe te brengen het beste wat hij in zich heeft optimaal te benutten.

Uiteraard moet er een vertrouwensrelatie zijn tussen de coachee en diens coach. De coach moet ook overtuigd zijn dat een nog niet gerealiseerd potentieel aanwezig is.  Bovendien moet de andere persoon openstaan voor coaching.

Coaching is geen therapie.  Als coach stel je gerichte vragen en kom je vaak dicht bij de innerlijke kern van de coachee.  Zo lang de coachee een zelfregulerend vermogen heeft, is er niets aan de hand.  Lukt dat niet, dan heeft de persoon in kwestie eerder baat bij (gespreks)therapie.